BREATHING

Det är otroligt kallt även i LA – nu är det tre dagar i rad som det har varit under 10 grader celsius. Jag har tänkt alla dagarna att jag ska springa på morgonen men det har slutat med att jag går in i gymmet istället och går tillbaka till lopbanan på eftermiddagen. Nu har det även börjat regna.

Jag lyssnade på en podcast igår som var väldigt intressant. De pratade om hur viktigt det är med andningen och att andas rätt. Om du inte andas rätt så använder du inte din muskler effektivt nog och på rätt sätt. Det dem sa var att om man inte andas rätt så fungerar inte dina Obliques – sneda magmuskler, vilket gör att dina lats måste gå in och agera sneda magmuskler, vilket i sin tur gör att dina lats inte kan göra sitt jobb vilket gör att serratus anterior får ta det jobbet. Latissimus dorsi är en större muskler än serratus vilket gör att även axlar och armar får göra mer jobb och du blir svagare i utförandet.

Jag kan relatera till detta själv då jag verkligen tragglar med mina pull-ups, det fick mig att tänka att det kanske är precis det här problemet jag har? Att mina sneda magmuskler inte gör sitt jobb för att jag andas fel, vilket medför att mina lats inte gör sitt jobb under en pull-up och istället lastar över det på serratus anterior, armar och axlar. Vilket gör det svårare och tyngre för mig att göra pull-ups eftersom latsen är den viktigaste muskeln i en pull-up. Så nu har jag tänkt att jag verkligen ska försöka fokusera på min andning och hoppas på att det kan hjälpa mig.


It is so cold right now, it is not supposed to be this cold! Where is the LA weather? My plan has been to go to the track every morning this week but I end up running to the gym because it is so cold outside.

Yesterday, I listened to a podcast that I found very interesting. They were talking about how important it is to breath properly when you workout. If you do not breath correctly you will not use your muscles effectively and in the right way. They said that if you don’t breath properly, your obliques are not doing their job, because of that your lats have to go in and act obliques, which means that your lats can’t do their job. Serratus anterior, which is a smaller muscle than you lats then have to step in and do the work you lats are supposed to do with help from the arms and shoulders depending on exercise.

I can relate to this myself, because I a hard time with my pull-ups. So this got me thinking that maybe it is exactly this problem I have? That my obliques are not doing their job because I don’t breathe properly, which means that my lats are not doing their job in a pull-up, so it ends up being the serratus anterior muscle, arms and shoulders who are doing all the work. This is smaller muscles than your lats which makes it harder and heavier for me to do pull-ups, because the lats are the most important muscle in a pull-up. So I will try to focus on my breathing from now on and hope that it can help me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *