FIRST CROSSFIT WORKOUT 2017

Idag åkte jag till Rebook CrossFit LAB och gjorde min första CrossFit workout för 2017. Jag bara älskar LAB, alla coacher och medlemmarna där. Jag saknar verkligen att träna på LAB.

Min första riktiga CrossFit workout för 2017 och det kändes tungt men på samma gång älskade jag varje sekund av det trots att jag “ripped”/slet bort en skin bit i handen.

Se workouten sedan;


Today I went to Rebook CrossFit LAB to do a workout, I really love that place, the coaches and all the members. They are the best!

It was my first real CrossFit workout for 2017, it felt hard but sooooo good. I loved every second of the workout even if I ripped my hand.

The workout;

WOD – TUESDAY 1/10/17

Mobility: Ankles/Lats

Part A: 3 Sets Not for Time:
30s. L Sit Ring Hold
(adv – do MU into Ring Hold)
12 DB 2-Arm Bent Over Low Row
6 (each arm) 1-Arm alt. DB Snatch
15 Leg Raises off of rack

Part B: “FLY”
(from 11/30/15)
For Time:
1 C2B/10 DU
2 C2B/20 DU
3 C2B/30 DU
…and so on up to
10 C2B/100 DU

Flexibility: Calves/Lats

THE HUMAN BODY

Det är otroligt hur den mänskliga kroppen fungerar och hur allt fungerar tillsammans och hur det måste vara i balans for att fungera optimalt. Det finns så många bitar du behöver för att hålla ihop och för att ta reda på vad det är som orsakar problemet. Även om du har smärta i fotleden behöver det inte vara ankeln du behöver behandla, det kan vara t.ex. axeln eller något annat som orsakar smärta eller obehag i fotleden. Det kanske låter dumt men det är bara hur kroppen fungerar. Kroppen är en fascinerande och komplicerad maskin, och det tar tid att lära sig hur den verkligen fungerar. Du måste också ta hand om din kropp som on du tar hand om något annat, som till exempel din bil. Precis som du behöver tanka bilen med rätt sorts bränsle for att den ska fungera, måste du ge din kropp bra och rätt mängd mat för att den ska fungera. Om du äter saker som din kropp inte gillar  kommer du inte att må bra. Om du istället äter sådant som kroppen gillar kommer du att må bra.

Det är samma sak med att hålla kroppen i rörelse, du behöver göra något varje dag med din kropp för att den ska må bra. Om du sitter stilla för länge kommer du att känns stel, trött och du får ont. Det är samma sak med en bil, om du inte använder den under en längre tid kommer batteriet troligen vara dött eller sa kanske motorn inte fungerar lika bra som tidigare. För att få en sund kropp måste du ta hand om den. Två viktiga saker är mat och rörelse tillsammans med sömn.

  1. Ät sådant som är bra för din kropp
  2. Rör på dig dagligen
  3. Sov – få tillräckligt med sömn

It is just amazing how the human body functions and how everything work together and need to be in balance to work properly. There is just so many pieces you need to stick together to find out what it is that is causing the problem. Even if you have pain in your ankle it doesn’t have to be the ankle you need to treat it can be your shoulder or something else that causes the pain or discomfort in your ankle. It might sound stupid but it is just how it works. The body is a fascinating and complicated machine, and it takes time to learn about it. You also have to take care of your body as you take care of something else, as for example you car. Exactly as you need to fuel your car with the right sort of gas, you need to feel your body with good and right amount of food in order for it to work properly. If you put stuff in your body that your body doesn’t like, you will not feel good. If you instead put things in your body that it do like, you will feel good.

It is the same thing with keeping your body moving, you need to do something every day with your body in order for it to feel good. If you sit still for too long you will feel stiff, tired and get pain. It is the same with a car, if you don’t use it for a long time the battery might be dead or the engine is not running as smoothly as it should do. In order to have an healthy body you need to take care of it. Two important thing is fuel and movement together with sleep.

  1. Eat things that are good for you
  2. Exercise daily – just an activity were you keep your body moving.
  3. Sleep – get enough sleep

 

THANKFUL

Jag är så glad över alla underbara människor jag har omkring mig, alla möjligheter som dyker upp och vart jag har kommit i mitt liv. Det är otroligt mycket tack vare alla jag har omkring mig, både familj och vänner. Det betyder så mycket för mig att ha så många underbara människor i min närhet. Som alltid finns där, ställer upp och stöttar. Allra helst min familj, vad skulle jag göra utan er? Det känns tungt många av veckans dagar att vara så långt ifrån er, att inte kunna krama er när jag vill och träffa er fysiskt. Jag är ändå glad att ni alltid finns ett telefonsamtal bort, att jag kan ringa och prata med er och be om råd.

Det är otroligt hur mycket man kan lära sig om sig själv under ett år, hur mycket man kan växa och komma framåt. Jag har lärt mig att jag måste lita på mig själv och min förmåga, vad jag kan åstadkomma mycket mer än vad jag gör och har gjort. Att jag hela tiden måste lyssna till vad jag verkligen vill och min magkänsla. I år ska jag försöka att bara göra saker som känns helt rätt. Det kommer vara svårt och utmanande men så lärorikt.


I am so happy about all the wonderful people I have around me, all the opportunities and where I am today in my life. It’s very much thanks to all I have around me, both family and friends. It means so much to me to have so many wonderful people around me. People that are always there, and supports me. Mostly my family, what would I do without you? It feels hard many days of the week to be so far away from you, not being able to hug you when I want to and meet with you physically. Still, I’m glad you guys are always a phone call away, that I can call and talk to you and ask for advice.

It’s amazing how much you can learn about yourself in just a year, how much you can grow. I have learned that I have to trust myself and my abilities, what I can achieve much more than what I do and have done. I constantly have to listen to what I really want and my gut feeling. This year I’ll try to just do stuff that feels right, it will be difficult and challenging but so instructive.

MY TRAINING

Jag får ofta frågor kring varför träningen är så viktig för mig, varför jag inte kan vara utan den. Träningen är en del av mig, något som symboliserar mig. Det är något som får mig och min kropp att må bra. Jag älskar känslan av att känna mig stark, snabb och uthållig, det finns inget som slår känslan i kroppen efter ett bra träningspass. Jag tycker även det är otroligt och fascinerande att se vad kroppen faktiskt är kapabel till att göra och klara av både fysiskt men även psykiskt. För det är även väldigt mycket psykiskt och mentalt, för att ta sig dit man vill och nå sina mål är den mentala delen otroligt viktig. Du behöver viljan, vara dedikerad och att varje dag fortsätta att pusha dig själv att bli bättre. Jag älskar att göra något aktivt med min kropp, jag gillar inte att sitta still eller att ha träningsfria dagar. Jag vill hela tiden röra på mig, blir bättre, starkare, snabbare, mer uthållig och nå mina mål.

 


Some people asks me why I like my training so much and why I want to do Crossfit and compete. I love it because it makes me feel good. I love the feeling after a good workout. I love to challenge myself and my body, see what my body is capable of doing but also my mind. It’s a lot of mind and if you don’t have the right mindset it’s hard to reach goals. You need the willpower to make it happen, the dedication to not stop and keep pushing each and every day. I love doing something active with my body, I have a hard time to sit still and take days off. I want to keep moving, improving, get better, stronger, faster and reach my goals.

 

Every day is game day.

 

I PASSED

HAPPY FRIDAY!

Jag är så glad, idag åkte jag ner till DMV i Santa Monica igen för att göra det praktiska provet, körningen. Jag har haft mitt körkort sedan 2009 så jag vet hur jag kör en bil, MEN det här var en truck så något större än vad jag är van vid. En kompis till mig var så snäll att erbjuda mig att låna hans bil och följa med mig ner. Testet var klockan 9.30 så vi körde runt lite nere i Santa Monica innan det var dags. Både för att jag skulle vänja mig med bilen men även för att jag skulle vara saker på att jag kan alla regler och vad jag skulle tanka på. Även fast det i de stora hela är exakt som i Sverige så har de lite andra regler här och sånt man behöver tänka på. När man har haft körkort ett tag så tänker man inte heller på allt som man måste tänka på under ett test, det är i alla fall min uppfattning. Så vi körde runt i 30-60 minuter i området för att jag skulle lära kanna bilen och tänka pa alla regler. Något som är annorlunda här är att man får svänga till höger även om det är rött, om ingen trafik kommer, MEN något som ingen tidigare sagt är att man först måste stanna (som vid en stoppskylt) innan man svänger. Det var en av sakerna jag lärde mig idag. Alltid lär man sig något!  🙂
Jag är oerhört tacksam att Hector tog sig tiden att följa med mig och köra med mig innan, han var en superbra körskolelärare!

Så min fredag började riktigt bra och jag ska spendera helgen med att sätta upp min mål för 2017. Jag vet ungefär vad jag vill och vart jag vill komma men jag behöver försöka få ner det på papper.

Ha en underbar helg!


I’m so happy, today I went down to the DMV in Santa Monica again to do the driving test. I have had my license since 2009 so I know how to drive a car, but this was a truck, so a little bigger than what I’m used to. A friend of mine was kind enough to offer me to borrow his car and follow me down. The test was 9.30 am so we drove around a little in Santa Monica before it was time. Both so I could get used to the car, but also to make sure I knew all the rules. Although, it is very similar to Sweden, they have slightly different rules here and things you need to consider. It is also good to get all the rules and stuff fresh in my head, because when you have had the license you for a while you have somethings that you might not do exactly as the instructor wants you to do it. Something that is different here is that you are allowed to turn right even if it is red, if no traffic is coming, but something that no-one said is that one must first stop (like at a stop sign) before turning. It was one of the things I learned today. I always learn something new! 🙂

I am extremely grateful that Hector took the time to come with me and fresh up my memory with all the rules before the test, he was a really good teacher!
So my Friday started really well and I’m going to spend the weekend with setting up my goals for 2017. I almost know what I want and where I want to come, but I want to get it down on paper.

Have a wonderful weekend!

RAINY WEATHER

I år har verkligen vintern kommit till LA också, det har regnat i princip varannan dag sedan jag kom tillbaka. Idag har vädret hittills varit väldigt grått och kallt, men det ser eventuellt bättre ut framåt helgen. Så min torsdags förmiddag har bestått av att stanna inne och få lite viktiga saker på datorn gjorda plus att jag har börjat att läsa en av böckerna inför att skolan börjar nästa vecka, boken heter strength training anatomy. Den handlar om hur olika övningar ska utföras och vad för muskler som är involverade i övningen. Den är verkligen bra då man får en bra översikt och förståelse för olika övningar. Jag tycker det är lättare att lära ner jag får en bild framför mig på hur övningen ska utföras och vad för muskler som ska användas.


Even LA have a cold winter this year, since I came back it has been raining at least every other day. Today, the weather has been rainy and cold. It is so gray and cloudy outside, but it looks like it will be a little better during the weekend. I really hope so! This far I have spent my day inside reading and done some thing I need to get done on the computer. I have also started to read one of the books for school that starts next week. The name of the book is strength training anatomy and it is about how different exercise should be performed and what muscle/muscles we use in each exercise. I really like the book because it gives you a deeper understanding regarding different exercises with all the pictures together with the text.

DRIVERS LICENSE

Jag har äntligen tagit tag i att ta mitt körkort, ett år senare! Det målet för 2017 ar snart uppfyllt. Jag åkte ner till DMV i Santa Monica idag för att ansöka om mitt körkort och göra det skriftliga testet. Det började inte så bra, Lisa hade berättat för mig exakt vilka papper jag behövde ta med mig eftersom hon och hennes man var där tidigare i veckan vilket jag var väldigt tacksam över. Väl där med alla papper, trodde jag i alla fall, men nej. Jag saknade självklart ett papper, mitt I-94. Jag hade allt annat med mig, F-1, pass, två bevis på att jag bor här osv. Jag kom på att jag kunde ladda ner mitt I-94 från en hemsida, jag kunde öppna upp det i mobilen och frågade om det var okej att de såg det där. Självklart inte, jag var tvungen för att printa det. Så jag gick först 8 minuter i en riktning till ett ställe som jag kunde göra utskrifter på, trodde jag. Väl framme visade det sig att det inte fanns något ställe. Så det var bara att gå 20 minuter åt andra hållet. Till slut fick jag pappret utskrivet och hade alla pappren, fick godkänt att göra det skriftliga provet vilket jag tack och lov klarade! Provet här är inte alls lika svårt som det i Sverige, det var enbart 36 frågor.

Så nu är det bara det praktiska testet kvar vilket jag ska se om jag kan göra innan veckan är slut.


Finally I have done the written test for my California drivers license. So I have soon reached one of my goals for 2017. I went down to the DMV in Santa Monica this morning to apply for my drivers license and do the written test. It didn’t start out that good though, Lisa had told me what papers to bring because she was there with her husband earlier this week. I’m so thankful that she told me about it because I didn’t think about that at all before. The only problem was that I thought I had all my papers at the same place but when I was on the DMV I was missing one paper, my I-94. It was so stupid of me to not check more carefully. After a while I remembered that I could download that document online so I did that and was hoping that they were satisfied when they could see it in my phone. Of course they were not, I needed to print the document and they could not do it for me. So I tried to find a printing place and first I walked to one that was closed but after 40 minutes I finally got the paper printed. Finally I had all the papers, went back to the DMV and they took a copy of all my paper and I did the written test. Luckily I passed the test, so now it is only the driving test I need to do. The written test was so much easier than the one in Sweden.

LA WINTER

Jag somnade tidigt på nyårsdagen, skulle bara ta en tupplur innan middagen men somnade visst för natten redan klockan 16 och sov fram till 4 imorse. Jag var verkligen trött, troligen en blandning av alldeles för lite sömn pågrund av flygresan och nyår. Idag försöker jag ordna med en massa olika nödvändiga saker som att kolla upp litteratur till mina nya kurser, gym, körtkort och så vidare. Gymmet är stängt idag vilket är frustrerande då jag verkligen ville träna. Jag får istället försöka ta mig ut till löpbanan, men det är så kallt. Jag ska inte klaga för det är troligen fortfarande varmare här än hemma i Sverige.
Just nu sitter jag och gör online tester för den skriftliga delen av körtkorts testet. Det är troligen vad jag kommer att göra idag, plus läsa lite annat och eventuellt träffa en kompis.


I fell asleep so early yesterday, I was just planning on taking a nap at 4 pm before the dinner but I fell asleep for the night and woke up 4 am this morning. I was so tired, probably both from the flight but also from New Years Eve. Today I’m doing some things that I need to get done, buying the books for my new courses, studying for the drivers license test and likely. The gym is closed today, which is so frustrating because I really wanted to go and get a workout in. But I guess I will try to go to the track instead, but it is so cold! Sweden is probably even colder so I should not complain. Right now I’m doing the online tests for the drivers license, so that is what I’m going to do today, plus doing some other reading and maybe see a friend.

View from the patio at the coop.

HAPPY NEW YEAR

Det är exakt ett år och två dagar sen jag kom hit för första gången, den dagen jag landade var det exakt för ett år sedan jag kom till Los Angeles. Det var ganska stor skillnad på att komma hit nu i jämförelse med förra året. Förra året var jag helt ensam, i en helt ny stad på andra sidan jordklotet. Jag kände ingen och landade dagen fore nyårsafton. Jag visste inte hur jag skulle spendera min nyårsafton så jag valde därför att bo på ett hostel de första dagarna i förhoppning om att träffa några jag kunde umgås med, vilket jag också gjorde. Två svenska supersnälla tjejer. Allt var så nytt, bara att gå genom tullen gjorde mig orolig men det gick ju bra det också. Väl ute stod jag där med två stora resväskor, en ryggsäck och en handväska. Jag kände mig lite vilsen eftersom jag inte visste vart jag skulle, men ändå så lycklig. Lycklig att jag tog steget, att jag flyttade till USA som jag så länge tänkt på. Känslan av att testa något nytt, komma till en ny plats och utmana mig själv är något jag alltid gillat och något jag verkligen strävat efter att känna den senaste tiden. Resan från Norrköping till Stockholm till Los Angeles har fått mig att växa enormt som person, jag känner att jag hittat mig själv mer och vad jag vill göra med mitt liv. Det var tufft i början, mycket på grund av att min engelska var kass och att mycket är så annorlunda i jämförelse med Sverige. Det har varit en otrolig berg- och dalbana och jag vet att jag i början kände att jag bara ville åka hem, tillbaka till allt där hemma. Tillbaka till Sverige där jag kunde göra mig förstådd utan att använda google translate och förklara runt ord jag inte kom på. Samtidigt ville jag vara kvar här för att vädret är fantastiskt och för det känns som att möjligheterna här är större och flera. Jag ångrar inte en sekund att jag åkte och jag är glad att vara tillbaka här och träffa alla igen. Samtidigt som jag såklart saknar alla där hemma <3

Så  när jag landade i år var det en helt annan känsla, på något sätt fanns föra årets känsla också kvar men nu visste jag vad som väntade. Jag visste vart jag skulle åka och jag kände igen mig och den största lättnaden är engelskan. Skillnaden på ett år är enorm och jag är så glad över det, för oavsett om jag kommer att stanna här eller flytta tillbaka till Sverige så kommer jag att ha otroligt mycket användning av en bra engelska. När jag kom till tullen igår och den första kontrollen där de kollar pass och visum så fick jag av en slump samma man som jag hade förra året. Helt galet att samma person som hjälpte mig då, även hjälpte mig i år. Det var säkert minst 10 stycken som gjorde kontrollerna och just han hjälpte mig i år igen. När han satte en ny stämpel i passet så såg han att det var hans stämpel som var där från förra året.

Jag känner mig inte så jet laggad ännu och hoppas på att slippa det. Jag fick till och med in ett träningspass på LAB igår morse, det var så kul att träffa alla! De försöker att övertala mig till att komma tillbaka, så jag överväger det just nu.
Vad jag vill komma till är att det är helt otroligt hur mycket man är med om och vad som ar möjligt att åstadkomma under ett år. Mitt 2016 har varit fantastiskt och jag önskar er alla ett helt fantastiskt 2017!


It is exactly one year and two days since I came here for the first time, the day when I landed it was exactly a year ago I came to Los Angeles for the first time. It was quite a big difference to come here now in comparison with last year. Last year I was completely alone in a new city on the other side of the globe. I knew no one and landed the day before New Year’s Eve. I did not know how I would spend my New Year’s Eve so I chose to stay at a hostel the first few days in the hope of meeting some people I could hang out with, which I did. Two Swedish super nice girls. Everything was so new, just go through customs made me nervous, but it went well. Once outside, I stood there with two big suitcases, a backpack and a bag. I felt a little lost because I did not know where I was going, but at the same time so happy. Happy that I did it, I moved to the US as I so long thought of and wanted. The feeling to try something new, get to a new place, a new country and challenge myself is something I always have enjoyed. The journey from Norrkoping to Stockholm to Los Angeles has made me grow tremendously as a person, I feel that I have found myself more and what I want to do with my life. It was tough in the beginning, a lot because my English was bad and that much is so different here compared to Sweden. It has been an incredible roller coaster, and I remember that I just wanted to go home in the beginning. Back to Sweden where I could make myself understood without using Google Translate and not always explain the words I did not come up with. At the same time, I wanted to be here because the weather is fantastic and because it feels like there is more opportunities here . I do not regret a second that I went and I’m glad to be back here and meet everyone again.
At the same time I miss everyone back home <3

When I landed this year, it was a completely different feeling, in one way I could feel the same excited feeling I had last year but now I knew what to expect. I knew where I was going and I knew where I was, but the biggest relief is that my English is much better. The difference in just one year is huge and I’m so glad it is, because regardless of if I will stay here or move back to Sweden a good English is so useful. When I came to customs yesterday and the first check where they check passports and visas, I got the same man helping me as I had last year. Completely crazy that the same person who helped me a year ago, also helped me this year. It was about 10 other persons that made the checks, and as a coincident the same man helped me this year, I know because he recognized his stamp.

I do not feel so jet lagged and I do not hope I going to be. I actually had energy to get a workout in at the lab yesterday morning, it was so fun to meet everyone again! They try to convince me to come back, so I am thinking about it right now.
In conclusion I just wanted to say that it is amazing to see how much that is possible to achieve in just one year.
My 2016 has been amazing and I wish you all a fantastic 2017!

BACK IN LA

Äntligen tillbaka i LA efter elva timmar på flyget. Trots att jag bara kunde sova typ tre timmar så känns det som flygresan gick bra. Det som irriterar mig mest är att jag ALLTID får kyckling när jag beställer min glutenfria meny och jag tål ju inte kyckling! Konstig allergi, jag vet, men min mage gör så ont när jag äter kyckling. Som tur är hade jag några proteinbars med mig. Det positiva med att ha den glutenfria menyn är att jag alltid får frukt istället för en kaka.  Min sista dag i Sverige var jag med mamma och pappa i Kista gallerian, det var så mysigt att spendera tid tillsammans med dem innan jag åkte och jag är så tacksam över att de följde med mig upp till Arlanda och sa hejdå till mig där. Det betyder så mycket!

Jag kommer verkligen att sakna och saknar redan alla er där hemma! Samtidigt så ser jag fram emot att börja skolan igen, träffa alla mina vänner här och att se vad jag kommer att åstadkomma under 2017.

Gott Nytt  år alla underbara vänner! <3

 


 

Finally back in LA after the eleven hours flight. It went well even though I only slept for three hours. The worst thing during the flight is the food. I always order gluten free because I have the celiac disease, but when I do I always get chicken and I’m allergic to chicken. I know it’s an unusual allergy but my stomach does not like chicken at all! I knew that I could not eat so much of the food so I brought some protein bars, the only positive with having the gluten free one is that I get fruit instead of cookies! I spent my last day in Sweden in Stockholm with my parents, I’m so thankful that they came with me up to Arlanda to say goodbye, it means a lot.

I’m really going to miss family and friends in Sweden, but at the same time I look forward to start school again, meet all my friends here and see what I will accomplish during the new year. 2017, I’m ready for ya!

Happy New Year to all my amazing friends!

 

Morning sun in Stockholm

Hotel breakfast!